En unik PIM-lösning för livsmedelsindustrin

Rätt produktinformation presenterad på rätt sätt hela vägen från utveckling till produktion, marknadsföring och försäljning. Få bort silos och hinder som uppstår när information som flera personer behöver inte är automatiskt tillgänglig. Full kontroll med en gemensam källa.

Fördelar
En Källa

All produktinformation samlas i en PIM-databas - InfoServer. I InfoServer sker all hantering, uppdatering och kommunikation med andra system.

Integration

Intelligent integration med kring- liggande system (ERP, webbsidor, InDesign, m.m.) säkerställer att ändringar i produktinformationen slår igenom i alla kanaler direkt.

Målgruppsanpassat

Genom att dra och släppa information till olika kataloger som sedan exporteras till specifika målgrupper är innehållet relevant för alla olika kunder.

Print

InfoServer kan exportera data till InDesign för att framställa tryck- original så som produkkataloger, broschyrer, manueler, och annat via avancerade mallar. Resultatet är minskad produktionstid.

Säkerhet

När ändringar av informationen till en produkt görs i InfoServer sparas de som en ny version och tidigare innehåll kan enkelt återkallas om det skulle behövas.

Språkhantering

Systemet stödjer obegränsat antal språklager med enskilda läs- och skrivrättigheter. Varje lager kan sedan exporteras individuellt.

IS - InfoServer

Fullständig tillgång till korrekt produktinformation i alla informations- och markandsföringskanaler är en avgörande faktor för organisationers framgång på en hårt konkurrensutsatt marknad.


 


Med en PIM-källa för all produktinformation minskar risken för fel samtidigt som möjligheterna för smart, effektiv och relevat marknadsföring ökar.

> PIM: by Notitium

MS - MarketingServer

Samla allt mediamaterial i ett centralt MRM-system och släpp loss kreativiteten i mallar efter en grafisk profil. Resultatet blir kortare tid för produktion, liten risk för fel samt fler möjligheter till bättre affärer.

> MRM: by Notitium
Vad säger kunden?

"Vi behövde vässa vår personliga kundkommunikation och där passade Notitiums MarketingServer perfekt. Varje rådgivare hanterar sin egen kommunikation utan central inblandning vilket sparat oss mycket tid samtidigt som vi får en enhetlig grafisk profil"

Kaj Larsson / Marknad / Sparbanken Öresund

"Tillsammans med Notitiums Infoserver & CMS Web har vi fått kontroll på all produktinformation och dess publicering i flera kanaler. Bara vår katalogkostnad sjönk från 120 till under 20 SEK per katalog, samtidigt som produktionstiden mer än halverats."

Mats Sjöström // VD / Buelco Armatur